POR – Lansare finantare pentru incubatoare de afaceri

decembrie 7, 2017

AM POR a lansat un nou tip de finantare in cadrul Programului Operational Regional: 2.1B “Incubatoare de afaceri”. Depunerea proiectelor se va face timp de 3 luni, in intervalul: 05.02.2018 – 07.05.2018

Apelul are o alocare totala de 117,65 mil. euro.

Beneficiari eligibili:

  • Fondatori ai incubatoarelor de afaceri (APL, UAT, institutii de invatamant, institute/centre de cercetare-dezvoltare, camere de comert, societati, asociatii/fundatii, paronate/sindicate etc.) sau
  • Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri

Valoarea finantarii nerambursabile: minim 200.000 euro – maxim 7 mil. euro.

Procentul de finantare:

  • Pentru componenta de ajutor regional: pana la 70% (in functie de dimensiunea companiei aplicant si locul de implementare).
  • Pentru componenta de ajutor de minimis: pana la 90% si in limita plafonului de minimis. Componenta de minimis nu poate depasi 50% din valoarea eligibila totala a proiectului.

Exemple de investitii eligibile:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

  • Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale. Este eligibila inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat si dotarea acestuia, in scopul crearii unui incubator de afaceri.
  • Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale;

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

  • Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri.

Mai multe detalii din ghidul solicitantului gasiti aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi