POCU – lansare ”Scoala pentru toti” si ”Profesori motivati in scoli defavorizate”

septembrie 14, 2016

Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 13 septembrie 2016, doua noi apeluri de proiecte in cadrul POCU 2014-2020, cu termen limita de depunere: 15 noiembrie 2016.

“Scoala pentru toti” (OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6) – linie de finantare dedicata:

 • Facilitarii accesului la educatie si programe de prevenire/reducere a parasirii timpurii a scolii;
 • Imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale oferite;
 • Dezvoltarea capacitatii resurselor umane in scoli; 

Grupul tinta:

 • Copii de varsta anteprescolara (2-3 ani) si prescolara, elevi din grupuri cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe cei apartinand minoritatii roma si din mediul rural/comunitati dezavantajate, inclusiv parinti ai acestora;
 • Profesori si alti specialisti din educatie;
 • Tineri si adulti care au abandonat scoala;

Valoarea maxima a proiectului:

 • Proiectele simple: maxim 1.450.000 euro;
 • Proiectele combinate: maxim 2.100.000 euro.

Finantare nerambursabila:

 • 100% pentru ONG-uri; 95% pentru beneficiari privati; 98% sau 85% pentru institutii publice;

Aplicanti/Parteneri eligibili:

 • ONG-uri;
 • Institutii de cult;
 • Institutii de invatamant publice sau private;
 • Ministerul Educatiei si organisme din subordine;
 • Alte organizatii cu atributii in domeniul educatiei, conform ghidului;

“Profesori motivati in scoli defavorizate” (OS 6.2, 6.3, 6.6) – linie de finantare dedicata:

 • atragerii si mentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate, competente si motivate;
 • dezvoltarii capacitatii institutionale a echipelor manageriale din scolile tinta;

Grup tinta:

 • Personal didactic din invatamantul preuniversitar;
 • Personal de sprijin din scoli;
 • Manageri scolari;
 • Personal al partenerilor sociali din educatie, inclusiv din ONG-uri, care preda in scolile tinta.

Valoarea proiectului:

 • Proiecte mari (min. 300 de persoane din grupul tinta, din aceeasi categorie de regiune de dezvoltare) – maxim 1.500.000 euro;
 • Proiecte mici (min. 90 de persoane din grupul tinta, din acelasi categorie de regiune) – maxim 450.000 euro;

Finantare nerambursabila:

 • 100% pentru ONG-uri; 95% pentru beneficiari privati; 98% sau 85% pentru institutii publice;

Aplicanti eligibili:

 • ONG-uri;
 • Institutii de invatamant publice sau private;
 • Autoritati publice locale cu atributii in domeniu;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara;
 • MENCS si institutii din subordinea sa;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate (OS 6.3 si 6.6);

Comentariile sunt închise.

inapoi