Fonduri Norvegiene si SEE – primul apel de proiecte!

februarie 9, 2018

A fost lansat primul apel de proiecte din cadrul Fondului pentru Cooperare Regionala parte a Granturilor SEE si norvegiene (2014-2021).

In cadrul apelului “Provocari Comune – Solutii comune” sunt eligibile proiecte de cooperare transfrontaliera si proiecte de cooperare transnationala, focusate pe masuri ca:

 • schimb de cunostinte;
 • schimb de bune practici;
 • consolidarea capacitatilor, in cadrul tuturor domeniilor prioritare:
  • Inovare, Cercetare, Educatie si Competitivitate;
  • Incluziune sociala, Ocuparea Tinerilor si Reducerea Saraciei;
  • Mediu, Energie, Schimbari Climatice si Economia cu Emisii Reduse de Carbon;
  • Cultura, Societate Civila, Buna Guvernare, Drepturi si Libertati Fundamentale;
  • Justitie si Afaceri Interne.

Alocare totala:

 • 31,89 mil euro, din care pentru apelul curent: 15 mil euro.

Valoarea proiectului:

 • Minimum > 1 mil. euro.

Cu o finantare nerambursabila de:

 • de pana la 90% pentru ONG-uri, Universitati si Organizatii de cercetare;
 • de pana la 85% pentru alte entitati (ex companii);
 • de pana la 100% pentru partenerii de expertiza ai Statelor Donatoare.

Cine poate aplica?

 • Companii si cooperative;
 • Organizatiile societatii civile, intreprinderi sociale, organizatii si fundatii non-profit;
 • Institutii de invatamant si de cercetare, publice si private;
 • Parteneri sociali;
 • Municipalitati, regiuni si entitati de la nivelul statului.

* Proiectul trebuie depus de un consortiu alcatuit din entitati care provin din cel putin trei state, incluzand cel putin doua State Beneficiare.

Cheltuieli eligibile:

 • Costuri cu personalul;
 • Cheltuieli de deplasare;
 • Costuri cu consumabile si bunuri;
 • Costuri cu echipamente;
 • Costuri cu servicii;
 • Costuri indirecte (rata forfetara de 15%);
 • Taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila etc.

Termenul limita pentru prima etapa a procesului de depunere a candidaturilor: 01.07.2018

Mai multe informatii aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi