Finantari pentru promovarea valorilor Uniunii Europene

ianuarie 22, 2016

Comisia Europeana, Directia Generala Comunicare prin Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) a deschis depunerea de proiecte in cadrul programului: ”Europa pentru cetateni” 2014-2020.
Programul are ca obiective principale intelegerea de catre cetateni a Uniunii si a istoriei acesteia, promovarea cetateniei europene si imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica.

Bugetul total alocat programului: 185.468.000 euro (pentru perioada 2014-2020).

Programul are 2 componente destinate organizatiilor non-profit, diferitelor asociatii, institutii de educatie/cercetare etc:

Componenta 1. Memorie istorica europeana
Tipuri de proiecte: proiecte care propun reflectarea asupra cauzelor regimurilor totalitare, comemorarea victimelor acestora, alte momente definitorii din istoria europeana recenta (toleranta, dialog intercultural, reconciliere etc).

Beneficiari eligibili/Parteneri: autoritati publice locale si regionale, organizatii non-profit, organizatii culturale etc.
Parteneri: Proiectele trebuie sa implice organizatii din cel putin un stat membru.
Buget maxim eligibil: 100.000 euro.
Durata maxima proiect: 18 luni.

Componenta 2. Angajament democratic si participare civica (Masura privind proiectele societatii civile):
Tipuri de proiecte: promovarea angajamentului social si a solidaritarii (dezbateri/campanii/actiuni pe teme de interes comun), colectarea opiniilor cetatenilor referitor la subiecte de interes general, voluntariatul (promovarea solidaritatii intre cetatenii UE).

Benenficiari eligibili/Parteneri: organizatii non-profit, organizatii ale societatii civile, institutii de educatie, de cultura sau cercetare.
Parteneri: un proiect trebuie sa implice cel putin 3 tari eligibile, din care cel putin 1 sa fie stat membru UE.
Buget maxim eligibil: 150.000 euro.
Durata maxima proiect: 18 luni.

Termen limita de depunere a cererilor de finantare: 1 martie 2016.

Comentariile sunt închise.

inapoi