?Oportunitate de finantare pentru copiii cu parinti plecati la munca in strainatate

martie 5, 2020

Pana in data de 25 mai 2020 se pot depune proiecte pentru programul pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate.

Ce activitati sunt eligibile?
1. Pachet integrat de servicii destinat prescolarilor si elevilor (3-16 ani) format din:

 • Servicii de suport educational (programe de tip Scoala dupa Scoala, suport educational suplimentar si/sau complementar, activitati de dezvoltare deprinderi de comunicare si limbaj, abilitati sociale relationate cu invatarea etc.).
 • Servicii psiho-sociale de sprijin – activitati de dezvoltare a abilitatilor emotionale si sociale inter-personale, a deprinderilor de viata independenta ale copiilor, consiliere sociala, facilitarea comunicarii copiilor cu parintii plecati, suport emotional/psihologic, consiliere vocationala etc.
 • Activitati recreative si de socializare – ateliere si workshop-uri creative, de dezvoltare a abilitatilor manuale, muzicale, activitati sportive, vizite, excursii, drumetii, tabere, etc.

2. Sprijin pentru copiii care participa la activitatile de la punctul 1 si care sunt inscrisi la o forma de educatie (gradinita/scoala) prin asigurare hrana, rechizite si materiale educative, asigurare echipamente si materiale destinate activitatilor recreative/sportive, alte forme de sprijin.
3. Asigurarea de servicii de educatie parentala si de consiliere sociala pentru reprezentantii copiilor, cum ar fi: suport pentru intelegerea nevoilor copiilor, dezvoltarii abilitatilor parentale, suport in obtinerea de beneficii sociale, suport in realizarea procedurii legale de delegare a autoritatii parintesti, comunicare cu parintii plecati in straintate.
4. Dezvoltarea de parteneriate si structuri consultative intre scoli, autoritati locale, institutii locale, ONG-uri si comunitate pentru a contribui la o mai buna identificare, protectie si monitorizare a copiilor aflati in aceasta situatie.
5. Campanie de informare si constientizare a: parintilor, persoanelor in grija carora raman copiii, specialistilor, copiilor si publicului larg cu privire la obligatia delegarii temporare a autoritatii parintesti ce revine parintilor la plecarea din tara.

Cine poate aplica?

 • ONG-uri;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Institutii de invatamant (ISCED 0 – 3) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale);
 • Institutii de cult si asociatii religioase;
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • Administratia publica locala cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar.

 Cine poate constitui grup tinta?

 • Prescolari (copii 3-5 ani);
 • Elevi din invatamantul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar superior (14-16 ani);
 • Parinti /tutori /persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate.

Sunt eligibili prescolarii si elevii care, la intrarea in proiect, au cel putin unul din parinti plecat din tara de cel putin 6 luni.

Dimensiunea grupului tinta:

 • Pentru proiecte mici: minimum 30 elevi si prescolari;
 • Pentru proiecte mari: miminum 90 elevi si prescolari.

Valoare maxima eligibila:

 • pentru un proiect mic 300.000 euro;
 • pentru un proiect mare 1.000.000 euro.

Procent finantare nerambursabila:

 • 100% pentru ONG-uri;
 • 95% pentru beneficiari privati;
 • 98%/85% institutii publice.

Aria de implementare:
Sunt eligibile toate regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare.
Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.
Pentru mai multe informatii click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi