POSDRU: 3 noi oportunitati de finantare in noiembrie 2014

octombrie 22nd, 2014

Astazi, 22.10.2014, Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU publica ghidurile finale pentru urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

  • CPP 176 „Romania Start-up”, finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, avand asociata schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”

Aplicanti eligibili: 1. Intreprinderi; 2. Furnizori de FPC; 3. Organizatii sindicale si patronate; 4. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; 5. Autoritati ale administratiei publice locale; 6. Asociatii profesionale; 7. CCI; 8. ONG-uri; 9. Ministerul Economiei, / agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta
Grup tinta:
persoane cu varsta peste peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta
Valoare proiect:
500.000 euro – 2.000.000 euro, finantare pana la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 176:
100.000.000 euro
Durata proiect:
6- 10 luni

  • CPP 175 „Firme de exercitiu pentru elevi”, finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” (proiecte nationale si multi-regionale)

Aplicanti si parteneri eligibili pentru proiectele multiregionale: 1. Unitati de invatamant secundar; 2. Angajatori; 3. Asociatii profesionale; 4. CCI; 5. Organizatii sindicale si patronale; 6. ONG-uri; 7. Structuri/ agentii/ organisme relevante, subordonate MEN; 8. Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale; 9. Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
Aplicant unic pentru proiect national:
MEN, Impreuna cu parteneri din categoriile de mai sus.
Grup tinta:
elevi din sistemul national de invatamant secundar (invatamant liceal si profesional)
Valoare proiect:
500.000 euro – 2.000.000 euro, pentru proiecte multiregional si 500.000 euro  – 4.000.000 euro, pentru proiectul national – aplicant Ministerul Educatiei, finantare pana la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 175:
52.000.000 euro
Durata proiect:
6- 10 luni

  •  CPP 174 “Dezvoltarea carierei didactice”, finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”

Aplicanti eligibili: Ministerul Educatiei,  in parteneriat cu: Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii si acreditare; Unitati de invatamant (ISCED 0-6) acreditate, publice
Grup tinta:
cadre didactice/ personal didactic din invatamant (ISCED 0-6) precum si personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)
Valoare proiect:
5.000.001 euro – 50.000.000 euro, finantare pana la 79% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 174:
50.000.000 euro
Durata proiect
: 6- 12 luni

Mai multe informatii despre aceste apeluri si conditiile de finantare regasiti la urmatorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php

POSDRU: 3 noi oportunitati de finantare in noiembrie 2014