Fonduri norvegiene

Oportunitati de finantare prin granturile SEE si Norvegiene 2009-2014

General
Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (denumit si Granturile SEE) si Mecanismul Financiar Norvegian (denumit si Granturile Norvegiene) au fost instituite in 2004 si au ca scop reducerea disparitatilor sociale si economice intre tarile SEE si consolidarea cooperarii dintre statele donatoare si tara destinatara a finantarii.

Granturile SEE si Norvegiene 2009-2014 au un buget total alocat Romaniei de 305,95 milioane euro si vor sprijini proiecte in 23 de domenii de finantare: 9 domenii cu finantare din Granturi Norvegiene si 14 domenii cu finantare prin Granturile SEE.

La nivel national, Ministerul Afacerilor Europene – prin Directia Asistenta Spatiul Economic European – a fost desemnat ca Punct National de Conact cu rolul de  a coordona programarea si gestionarea asistentei financiare destinate Romaniei. Pentru fiecare dintre domeniile de finantare exista cate o organizatie, fie institutie publica fie organizatie neguvernamentala, care gestioneaza in mod direct alocarea fondurilor. Acestea poarta denumirea generica de Operatori de Program.

Aplicanti eligibili
– Autoritati locale si nationale
– ONG-uri si organizatii ale societatii civile
– Companii private si publice, parteneriate public/privat
– Institutii de invatamant si de cercetare
– Studentii si personalul didactic

Domenii finantate prin Granturile Norvegiene 2009-2014

 1. Captarea si stocarea carbonului – 40.000.000 euro
Obiectiv
: Atenuarea schimbarilor climatice
Operatorul programului
: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Directia Generala pentru Planificare si Dezvoltare Economica – Unitatea de Protectie a Mediului
Lansare: in urmatoarea perioada

 2. Inovare industriala pe baze ecologice – 24.000.000 euro
Obiectiv:
Cresterea competitivitatii intreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente si inovarea si dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice
Operatorul programului
: Innovation Norway
Lansare:
apel lansat, cu termen limita de depunere a aplicatiilor pana in 15 iulie 2013

3. Munca decenta si dialog tripartit – 1.152.000 euro
Obiectiv:
Promovarea muncii decente si imbunatatirea cooperarii tripartite intre organizatii patronale, sindicate si autoritati publice in vederea sprijinirii dezvoltarii economice si sociale in mod echitabil si durabil
Operatorul programului
: Innovation Norway
Lansare: apel lansat si inchis din 22 aprilie 2012

4. Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale din Romania si cele din Norvegia – 6.000.000 euro
Obiectiv
: Intarirea capacitatii institutionale si dezvoltarea resurselor umane din institutiile publice, autoritatile locale si regionale din Romania in cadrul sectoarelor prioritare agreate, prin intermediul cooperarii si transferului de cunostinte cu institutii si autoritati similare din Norvegia
Operatorul programului
: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul National de Contact)
Lansare: in urmatoarea perioada

5.  Initiative privind sanatatea publica – 8.104.000 euro
Obiectiv
: Imbunatatirea accesului la serviciile publice de asistenta medicala si reducerea inegalitatilor intre grupuri de utilizatori. Prevenirea si tratarea bolilor transmisibile vor constitui, de asemenea, o prioritate
Operatorul programului
: Ministerul Sanatatii, Directia de Implementare si Coordonare Programe
Lansare: in urmatoarea perioada

6. Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex – 4.000.000 euro
Obiectiv
: Reducerea violentei bazate pe deosebirea de sex si sprijin oferit victimelor traficului de persoane
Operatorul programului
: Ministerul Justitiei
Lansare: in urmatoarea perioada

7. Cooperare Schengen si combaterea criminalitatii transfrontaliere si a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane si a grupurilor criminale itinerante-5.000.000 euro
Obiectiv
: Cresterea securitatii cetatenilor prin imbunatatirea eficientei cooperarii intre autoritatile de aplicare a legii din statele membre Schengen in lupta impotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Operatorul programului
: Ministerul Administratiei si Internelor
Lansare: in urmatoarea perioada

8. Consolidarea capacitatii in cadrul sistemului judiciar si a cooperarii – 8.000.000 euro
Obiectiv
: Sporirea eficientei instantelor din Romania si consolidarea capacitatii sistemului judiciar
Operatorul programului
: Ministerul Justitiei
Lansare: in urmatoarea perioada

9.  Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate – 8.000.000 euro
Obiectiv:
Imbunatatirea sistemelor de servicii corectionale in conformitate cu instrumentele internationale relevante in domeniul drepturilor omului
Operatorul programului:
Ministerul Justitiei
Lansare: in urmatoarea perioada

Domenii finantate prin Granturile SEE 2009-2014

1. Servicii de biodiversitate si ecosistem – 15.000.000 euro
Obiectiv
: Stoparea pierderii biodiversitatii
Operatorul programului
: Ministerul Mediului si Padurilor
Lansare: in urmatoarea perioada

2. Monitorizarea mediului si planificare si control integrate – 8.181.250 euro
Obiectiv
: Imbunatatirea respectarii reglementarilor de mediu
Operatorul programului
: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul National de Contact)
Lansare: in urmatoarea perioada

3. Reducerea utilizarii de substante periculoase – 10.000.000 euro
Obiectiv
: Prevenirea prejudiciului si a efectelor negative asupra mediului cauzate de substante chimice si deseuri periculoase
Operatorul programului
: Ministerul Mediului si Padurilor
Lansare: in urmatoarea perioada

4. Eficienta energetica – 8.000.000 euro
Obiectiv
: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a poluantilor
Operatorul programului
: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) – Directia Generala de Energie
Lansare: in urmatoarea perioada

5. Energie regenerabila – 8.000.000 euro
Obiectiv
: Cresterea ponderii energiei regenerabile in consumul de energie
Operatorul programului
: Ministerul Mediului si Padurilor
Lansare: in urmatoarea perioada

 6. Adaptarea la schimbarile climatice – 5.000.000 euro
Obiectiv
: Reducerea vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la schimbarile climatice
Operatorul programului
: Ministerul Mediului si Padurilor
Lansare: in urmatoarea perioada

7. Sectorul maritim – 15.000.000 euro
Obiectiv
: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a substantelor poluante din atmosfera din sectorul maritim
Operatorul programului
: Innovation Norway
Lansare: in urmatoarea perioada

8. Societatea civila – 30.000.000 euro (Fondul pentru ONG-uri)
Obiectiv
: Consolidarea dezvoltarii societatii civile si contributia sporita la justitie sociala, democratie si dezvoltare durabila
Operatorul programului
:Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) in parteneriat cu Fundatia pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR)
Lansare:
18 Aprilie 2013

9. Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale – 22.000.000 euro
Obiectiv:
Intarirea coeziunii economice si sociale la nivel national, regional si local
Operatorul programului
: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Lansare: in urmatoarea perioada

10. Promovarea egalitatii intre sexe si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala – 4.519.478 euro
Obiectiv
: Egalitatea intre sexe si promovarea echilibrului intre viata profesionala si cea privata
Operatorul programului
: Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei
Lansare: in urmatoarea perioada

11. Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – 14.000.000 euro
Obiectiv
: Conservarea patrimoniul cultural si natural pentru generatiile viitoare si promovarea acestuia catre publicul larg.
Operatorul programului
: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul National de Contact)
Lansare: in urmatoarea perioada

12. Promovarea diversitatii in cultura si arte in cadrul patrimoniului cultural european – 6.818.750 euro
Obiectiv
: Intensificarea dialogului cultural si promovarea identitatii europene prin intelegerea diversitatii culturale
Operatorul programului
: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul National de Contact)
Lansare: in urmatoarea perioada

13. Cercetare in cadrul sectoarelor prioritare – 20.000.000 euro
Obiectiv
: Intarirea cooperarii in domeniul cercetarii intre Romania si statele donatoare
Operatorul programului
: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Lansare: in urmatoarea perioada

14. Fondul de burse – 4.000.000 euro
Obiectiv
: Cresterea mobilitatilor pentru studenti si pentru personalul academic din invatamantul superior intre statul beneficiar si statele SEE- AELS
Operatorul programului
: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Lansare: in urmatoarea perioada