Resurse umane si social

Calendarul  POSDRU ce contine lansarile anuntate pentru  2013 poate fi consultat aici: http://www.fonduri-ue.ro/finantari/calendar-lansari/calendar-pos-dru  ( versiune actualizata iunie 2013)

Oportunitati de finantare prin POSDRU
In cadrul POSDRU se pot depune doua tipuri de proiecte:

  • Proiectele GRANT sunt proiectele implementate la nivel regional, multi-regional sau local, cu bugete intre 50.000 – 500.000 EUR
  • Proiectele STRATEGICE sunt implementate la nivel national, multi-regional sau sectorial, cu bugete intre 500.000 – 4.000.000 EUR

Valoarea totala eligibila a proiectului difera pe fiecare linie de finatare. Ghidurile Solicitantului vor preciza cu exactitate limitele minime si maxime ale bugetelor proiectelor.

Axa Prioritara 1 – Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

1.1.    Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Vor putea fi depuse proiecte ce vizeaza dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de imbunatatire a invatamantului preuniversitar, inclusiv actiuni inovatoare si transnationale, sprijin pentru furnizorii de educatie si pentru dezvoltarea personalului. Beneficiarii eligibili sunt Ministerul Educatiei Nationale si Agentii, structuri, si alte organisme aflate in subordinea/ coordonarea MEN. Operatiunea preconizata spre lansare este Educatie mai buna pentru toti (strategice).

1.2.     Calitate in invatamantul superior
In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor fi finantate proiecte destinate imbunatatirii capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza, prin programele de studii universitare dezvoltate, calificari relevante pentru cerintele pietei muncii, in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Printre beneficiarii eligibili se numara institutii de invatamant superior acreditate, publice si private; parteneri sociali din invatamantul superior, ONG-uri (fundatii si asociatii) ce activeaza in domeniul invatamantului superior, inclusiv asociatiile studentesti. Operatiunea preconizata spre lansare este Universitate pentru piata muncii (granturi).

1.3.     Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala
Se vor putea depune proiecte care urmaresc formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic din sistemul de educatie si formare profesionala initiala, cu precadere in ceea ce priveste imbunatatirea capacitatii de a utiliza metode interactive de predare-invatare si TIC. Printre beneficiarii eligibili sunt Ministerul Educatiei Nationale, Institutiile de invatamant superior publice si private, acreditate, Agentii, structuri, subordonate sau aflate in coordonarea MECI, cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii si acreditare. Operatiunea preconizata spre lansare este Profesionisti in educatie si formare (strategice)

1.4.   Calitate in formarea profesionala continua
Se vor putea depune proiecte care contribuie la dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor, inclusiv sprijin pentru Comitetele Sectoriale; Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor implicate in validarea invatarii anterioare; elaborarea de studii, analize, cercetari care sa furnizeze informatii de calitate si date relevante si suficiente pentru dezvoltarea FPC si schimb de bune practice. Printre beneficiarii eligibili se numara  Asociatii profesionale; Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Centre publice sau private de validare/ certificare a invatarii anterioare, CNDIPT, MEN, Ministerul Muncii. Operatiunea preconizata spre lansare este Calificari europene (strategice)

1.5.   Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii
Vor fi sprijinite activitatile destinate imbunatatirii formarii initiale a cercetatorilor in cadrul programului doctoral – al treilea ciclu al invatamantului superior, conform procesului Bologna. Beneficiarii eligibili sunt Universitati publice si private acreditate de Ministerul Educatiei, Academia Romana si structurile/ institutele din subordinea sau coordonarea sa Operatiunea preconizata spre lansare este Burse Doctorale (strategice).

Axa prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa
Vor putea fi depuse proiecte care urmaresc dezvoltarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare a tinerilor absolventi pe piata muncii. Printre beneficiarii eligibili amintim unitatile de invatamant, angajatorii, furnizorii acreditati de formare profesionala, ONG-urile, institutele de cercetare cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale. Operatiunea preconizata spre lansare este Invata pentru cariera ta! (granturi si strategice).

2.2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
Proiectele depuse vor trebui sa fie orientate spre sprijinirea si dezvoltarea elevilor in educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii, prin programe integrate. Printre beneficiarii eligibili amintim Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare, institutiile de invatamant, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Nu abandona scoala! (granturi).

2.3. Acces si participare la FPC
Vor fi sprijinite proiectele care furnizeaza cursuri de calificare si recalificare a angajatilor pentru dobandirea de noi competente. Vor putea depune proiecte furnizorii acreditati de formare profesionala, centrele autorizate de certificare a compententelor, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Continua sa te califici! (granturi si strategice).

Axa prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare

5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Proiectele depuse vor trebui sa vizeze planuri de actiune, asistenta pentru cautarea unui loc de munca, servicii de orientare si formare pentru someri. Vor putea obtine finantare furnizorii acreditati de formare profesionala, ANOFM, agentiile guvernamentale, ONG-urile. Operatiunea preconizata spre lansare este Integrare pe piata muncii (granturi si strategice).

5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
Vor fi eligibile proiectele care ofera programe integrate pentru formare, ocupare si sprijin pentru populatia din zona rurala. Vor putea depune proiecte autoritatile publice locale, agentiile guvernamentale, furnizorii acreditati de formare profesionala, asociatiile profesionale. Operatiunea preconizata spre lansare este Mediul rural – oportunitati de ocupare (granturi si strategice).

Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale

6.1: Dezvoltarea economiei sociale
Proiectele vizeaza dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit/ venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/ sau in economia formala; promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local; consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale; consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii (granturi si strategice)

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
Proiectele eligibile pentru finantare sunt cele care vor propune programe de calificare si recalificare pentru femei, campanii de sensibilizare pentru eliminarea stereotipurilor si sprijinirea femeilor in dezvoltarea carierei. Printre beneficiarii eligibili vor fi ONG-urile, furnizorii acreditati de formare profesionala, organizatiile mass-media, intreprinderile, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane. Operatiunea preconizata spre lansare este Sanse egale si respect (granturi si strategice).

6.4. Initiative trans-nationale pentru o piata incluziva a muncii
In cadrul acestei linii sunt sprijinite initiativele transnationale, parteneriatele europene privind schimburile de experienta si de bune practici in vederea dezvoltarii resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive. Beneficiarii eligibili sunt ONG-urile, AMPOSDRU si organismele intermediare, furnizorii acreditati de servicii de ocupare, furnizorii de servicii sociale. Operatiunea preconizata spre lansare este Parteneriat transnational (strategice).