Subventii acordate companiilor pentru angajarea de tineri NEET`s – POCU 2014-2020

iunie 26th, 2015

Va informam ca AMPOCU a publicat spre consultare primele ghiduri pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, prima cerere de propuneri de proiecte are o alocare de 55 milioane de euro, vizeaza Axele 1 si 2 si este estimat a fi lansata incepand cu luna iulie 2015.

Beneficiari eligibili sunt companiile mari si IMM-urile, care pot aplica in parteneriat cu furnizorii autorizati de formare profesionala sau de servicii de orientare si consiliere, pentru accesare de granturi nerambursabile de tip minimis sau ajutor de stat. Proiectele vizeaza masuri adresate tinerilor absolventi someri (NEETs) cu varsta intre 16 – 24 ani.

Proiectele de minimis au o valoare cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, iar procentul finantarii nerambursabile este de 100%. Activitatile eligibile adresate tinerilor vizeaza:

 • actiuni de consiliere (100 euro/persoana),
 • formare profesionala (400 euro/persoana),
 • ucenicie la locul de munca (250 euro/persoana/luna pe perioada uceniciei),
 • stagii la locul de munca pentru absolventi de invatamant superior (300 euro/persoana/stagiu pe perioada derularii),
 • angajare pe locuri de munca nou create (200 euro subventie/persoana/luna *12 luni).

Proiectele de ajutor de stat au o valoare cuprinsa intre 50.000 si 500.000 euro iar finantarea poate ajunge pana la 70% pentru IMM-uri sau 60% pentru companii mari. Activitatile eligibile adresate tinerilor vizeaza:

 • finantari pentru angajarea persoanelor din grupul tinta (200 euro subventie/persoana/luna *12 luni)
 • activitati de formare (400 euro/persoana).

Va asteptam sa transformam ideile dvs in proiecte de succes!

PNDR 2014-2020 Finantari pentru investitii in agricultura si activitati non-agricole in mediul rural – incepand cu iulie 2015

iunie 19th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), va lansa incepand cu 1 iulie 2015 patru linii de finantare deosebit de interesante pentrul mediul privat, si anume:

 • Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

Se vor finanta investitii de tipul: modernizarea fermelor pomicole, infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, infiintarea si modernizarea de pepiniere, sisteme de depozitare, conditionare si ambalare, unitati de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile (componenta secundara) etc.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.050.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana; etc
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 4.2.a Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, unitati mobile de procesare/ retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime/ in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte/ in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.

Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Se vor finanta investitii de tipul: productie, activitati mestesugaresti, furnizarea de servicii, pensiuni agro-turistice, activitati de agrement, productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) .
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 200.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Finantarea stagiilor de practica pentru studenti – 2015

mai 5th, 2015

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza in luna mai 2015 cererea de propuneri de proiecte DMI 2.1- CPP 189 „Stagii de practica pentru studenti”.

Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor si facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa.

Beneficiari eligibili:

 • Institutii de invatamant superior din sistemul national de invatamant
 • Angajatori (publici sau privati)
 • Asociatii profesionale
 • Camere de comert si industrie
 • Organizatii sindicale si organizatii patronale
 • ONG-uri
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si structuri/ agentii/ organisme relevante, subordonate/ coordonate de catre acesta
 • Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
 • Secretariatul General al Guvernului

Grup tinta: minim 150 studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant (licenta si master)
Valoare proiect: 50.000 euro – 500.000 euro
Durata proiect: 4-6 luni
Rata maxima de finantare: pana la 98% din totalul cheltuielilor eligibile

Mai multe informatii: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/cpp189.pdf

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Noi Ghiduri PNDR 2014-2020 lansate spre consultare

martie 16th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 (Investitii in exploatatii agricole) si 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), prin care sunt stabilite conditiile si criteriile accesarii fondurilor europene acordate prin PNDR 2014 – 2020, pentru aceste tipuri de proiecte.

Prin intermediul sub-masurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, vor primi sprijin financiar nerambursabil proiectele care vizeaza imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole, restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale, respectarea standardelor comunitare, cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea la nivelul fermei, comercializarea directa, crearea si promovarea lanturilor alimentare integrate.

Beneficiari eligibili pot fi: persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi de familie, societati in nume colectiv, comandita simpla, societati pe actiuni (SA), companii cu raspundere limitata (SRL), societate comerciala cu capital privat, institute de cercetare dezvoltare, societatea agricola, societatea cooperativa agricola, cooperativa agricola, grupa de producatori, etc

Se finanteaza:

 • Constructia, extinderea, modernizarea, dotarea constructiilor productive in cadrul fermei
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat
 • Achizitie de masini, utilaje, echipamente noi
 • Achizitie mijloace transport compacte
 • Infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte plantatii perene
 • Conformare cu standardele comunitare
 • Achizitionare/dezvoltare de software, achizitionare de brevete, licente, drepturi de autor

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile difera in functie de tipul de proiect si dimensiunea fermei, putand ajunge pana la maxim 2 milioane euro.

Rata maxima a finantarii nerambursabile difera intre 30%-50% din totalul chetuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se poate majora la maxim 90% functie de anumite criterii.

Mai multe informatii despre aceste ghiduri gasiti la urmatorul link: www.madr.ro

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

O noua schema de ajutor de stat pentru investitii lansata in noiembrie 2014

noiembrie 11th, 2014

Ministerul Finantelor Publice anunta ca incepand cu 14.11.2014 se pot depune proiecte in baza H.G. nr. 807/2014. Bugetul aprobat pe anul 2014 este de 58,66 milioane lei si 600 milioane lei pentru intreaga perioada 2014-2020.

Principalele componente ale acestei scheme:

Solicitanti eligibili:
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si intreprinderi mari, din toate sectoarele economice cu exceptia celor din domeniile: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, sectorul carbunelui, constructii navale, fibre sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta, precum si celor din Anexa 1 a HG 807/2014.

Cheltuieli eligibile:
Costurile aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale (constructii, instalatii tehnice, masini si echipamente noi) si necorporale (brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale.

 Conditii de eligibilitate ale investitiilor:

 • sa fie considerate investitii initiale, respectiv investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice in cazul intreprinderilor mari care realizeaza investitii in regiunea Bucuresti;
 • sa aiba o valoare totala de minimum 44 milioane lei (fara TVA), respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro.

Valoare si procente finantare:

 • pana la 15% din cheltuielile eligibile, respectiv pana la 11,25 milioane euro (2014 – 2017) si 7,5 milioane euro (2018 – 2020), in regiunea Bucuresti
 • pana la 35% din cheltuielile eligibile, respectiv pana la 26,25 milioane euro pentru regiunile Vest si Ilfov
 • pana la 50% din cheltuielile eligibile, respectiv pana la 37,5 milioane euro in regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!
Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic pagina noastra web www.vapro.ro

Primele apeluri din noua alocare acordata Romaniei – program Competitivitate

noiembrie 5th, 2014

Ministerul Educatiei Nationale a lansat in consultare publica pana pe 24 noiembrie 2014 Ghidurile Solicitantului pe urmatoarele actiuni din cadrul Axei 1 a Programului Operational Competitivitate 2014-2020, primele apeluri din noua alocare de fonduri europene acordata Romaniei.

Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de Cercetare – Dezvoltare

 • Investitii pentru departamentele CD ale intreprinderilor
 • Clustere de inovare

Beneficiari:

 • Organizatii de cercetare de drept public sau privat (institutii CD sau de invatamant superior)
 • Intreprinderi cu activitate CD mentionata in statut
 • Entitati care administreaza structuri de tip cluster inovativ

Valoarea finantarii:

 • Pana la 20.000.000 euro, finantare pana la 70%, in functie de tipul beneficiarului

Actiunea 1.2.1 – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte Cercetare Dezvoltare Inovare

 • Intreprinderi nou infiintate inovatoare
 • Proiecte CDI pentru spin-off-uri si start-upuri inovatoare

Beneficiari:

 • Intreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
 • Parteneriatele formate din intreprinderi si institutii de CD si sau invatamant superior (e.g. clustere inovative)
 • Spin-off-uri inovatoare
 • Start-up-uri inovatoare

Valoarea finantarii:

 • Pana la aproximativ 800.000 euro, finantare pana la 100%, in functie de tipul beneficiarului

Actiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate

Beneficiari:

 • Organizatii de cercetare de drept public si/sau privat
 • Intreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD mentionata in statut

Valoarea finantarii:

 • Pana la 2.000.000 euro, finantare pana la 100%, in functie de tipul beneficiarului

Mai multe informatii despre aceste apeluri si conditiile de finantare regasiti la urmatorul link:

http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

 

S-a lansat Operatiunea 111 POSCCE – termen depunere 22 Noiembrie 2014 !

octombrie 24th, 2014

S-a publicat forma finala a Ghidului Solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investitii in intreprinderi” din cadrul Axei Prioritare 1, Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” pentru intreprinderi.

Beneficiari:

 • intreprinderi mari
 • IMM-uri

Se finanteaza:

 • achizitie de echipamente si utilaje
 • imobilizari necorporale legate de investitie
 • consultanta – doar pentru IMM-uri

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile:

 • 4 mil EUR/ proiect pentru intreprinderi mari
 • 1,5 mil EUR/ proiect pentru IMM –uri

Rata maxima a finantarii nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depasi :

 • intreprinderi mari: 15% pentru proiectele realizate in Bucuresti, 35% in regiunile Ilfov si Vest si 50% in regiunile Nord –Est; Nord-Vest ; Sud; Sud-Vest; Sud –Est si Centru;
 • intreprinderi mijlocii: 25% pentru proiectele realizate in Bucuresti , 45% in regiunile Ilfov si Vest si 60% in regiunile Nord –Est; Nord-Vest; Sud; Sud-Vest; Sud –Est si Centru;
 • intreprinderi mici: 35% pentru proiectele realizate in Bucuresti, 55% in regiunile Ilfov si Vest si 70% in regiunile Nord –Est; Nord-Vest; Sud; Sud-Vest; Sud –Est si Centru;

Termen limita de depunere : 22 Noiembrie 2014

Mai multe informatii despre aceste ghid gasiti la urmatorul link: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic pagina noastra web www.vapro.ro

POSDRU: 3 noi oportunitati de finantare in noiembrie 2014

octombrie 22nd, 2014

Astazi, 22.10.2014, Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU publica ghidurile finale pentru urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

 • CPP 176 „Romania Start-up”, finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, avand asociata schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”

Aplicanti eligibili: 1. Intreprinderi; 2. Furnizori de FPC; 3. Organizatii sindicale si patronate; 4. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica; 5. Autoritati ale administratiei publice locale; 6. Asociatii profesionale; 7. CCI; 8. ONG-uri; 9. Ministerul Economiei, / agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta
Grup tinta:
persoane cu varsta peste peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta
Valoare proiect:
500.000 euro – 2.000.000 euro, finantare pana la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 176:
100.000.000 euro
Durata proiect:
6- 10 luni

 • CPP 175 „Firme de exercitiu pentru elevi”, finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” (proiecte nationale si multi-regionale)

Aplicanti si parteneri eligibili pentru proiectele multiregionale: 1. Unitati de invatamant secundar; 2. Angajatori; 3. Asociatii profesionale; 4. CCI; 5. Organizatii sindicale si patronale; 6. ONG-uri; 7. Structuri/ agentii/ organisme relevante, subordonate MEN; 8. Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale; 9. Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
Aplicant unic pentru proiect national:
MEN, Impreuna cu parteneri din categoriile de mai sus.
Grup tinta:
elevi din sistemul national de invatamant secundar (invatamant liceal si profesional)
Valoare proiect:
500.000 euro – 2.000.000 euro, pentru proiecte multiregional si 500.000 euro  – 4.000.000 euro, pentru proiectul national – aplicant Ministerul Educatiei, finantare pana la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 175:
52.000.000 euro
Durata proiect:
6- 10 luni

 •  CPP 174 “Dezvoltarea carierei didactice”, finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”

Aplicanti eligibili: Ministerul Educatiei,  in parteneriat cu: Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii si acreditare; Unitati de invatamant (ISCED 0-6) acreditate, publice
Grup tinta:
cadre didactice/ personal didactic din invatamant (ISCED 0-6) precum si personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)
Valoare proiect:
5.000.001 euro – 50.000.000 euro, finantare pana la 79% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 174:
50.000.000 euro
Durata proiect
: 6- 12 luni

Mai multe informatii despre aceste apeluri si conditiile de finantare regasiti la urmatorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php

“Finantarile nerambursabile pentru companii nu trebuie ratate”

octombrie 20th, 2014

Va recomandam articolul “Finantarile nerambursabile pentru companii nu trebuie ratate”, publicat de colega noastra Lelia Lascu, astazi, in Wall-street:

http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/174172/finantarile-nerambursabile-pentru-companii-nu-trebuie-ratate.html

S-a prelungit prima sesiune de inregistrare Cereri acord la HG 332/2014

octombrie 20th, 2014

Ministerul Finantelor Publice anunta prelungirea primei sesiuni de depunere a  proiectelor in baza H.G. nr. 332/2014 pana la data de 28.11.2014!

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiari eligibili sunt intreprinderi (mari si IMM-uri) din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie etc si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei

Cheltuieli eligibile: costurile salariale totale cu locurile de munca nou create ca urmare a unui proiect de investitii, pe o perioada de 2 ani consecutivi.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de  regiunea de implementare:

 • pana la 15% in Regiunea Bucuresti;
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud –Est).

Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ al acesteia pentru perioada mai sus mentionata este de aproximativ 600 de milioane de euro.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic pagina noastra web www.vapro.ro .

S-a prelungit prima sesiune de inregistrare Cereri acord la HG 332/2014